Περίπου 40.000 συνταξιούχοι θα λάβουν προκαταβολή 100 ευρώ έως τις 15 Μαρτίου για την επικουρική τους σύνταξη και μάλιστα αναδρομικά για όσο διάστημα έχει παρέλθει από την έκδοση της κύριας σύνταξης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης είπε την Τρίτη στον τηλεοπτικό σταθμό Skai, η προκαταβολή θα χορηγείται χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά του δικαιούχου και θα ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρηση στην έκδοση της επικουρικής σύνταξης.

Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για τις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και για τις επικουρικές συντάξεις επιζώντων (μετά από θάνατο συζύγου).

Με άλλα λόγια, εάν ένα άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις περιμένει ένα χρόνο για να λάβει επικουρική σύνταξη γήρατος, θα λάβει εφάπαξ ποσό 1.200 ευρώ (100 ευρώ για 12 μήνες αναμονής) μέχρι τα μέσα Μαρτίου, αν περιμένει δύο χρόνια, ευρώ. 2.400, και ούτω καθεξής.

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για επικουρική σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντος), πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση για την κύρια σύνταξη. Πιο συγκεκριμένα, για τις επικουρικές συντάξεις γήρατος ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης).

Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στη Βουλή από τον Χατζηδάκη, προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά στους εν αναμονή συνταξιούχων στα μέσα του επόμενου μήνα.

Ερωτηθείς πόσοι είναι οι πιθανοί δικαιούχοι του μέτρου της προκαταβολής της σύνταξης, ο Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για την κύρια σύνταξη ανέρχονται σε περίπου 80.000.

Επίσης προωθείται νέα παρέμβαση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων με διαδικασία fast-track. Αυτό σημαίνει ότι οι επικουρικές συντάξεις θα εκδοθούν από τον τελευταίο πρώην φορέα στον οποίο ανήκε ο συνταξιούχος, στην περίπτωση συνταξιούχων που έχουν 15 έτη επικουρικής ασφάλισης (4.500 ημέρες) εάν είναι 67 ετών ή έχουν το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης. πήγε στο πρώην ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που ήταν ενταγμένοι σε αυτό.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Από news