Έκκληση για πληρωμή «ξεχασμένων» φόρων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στέλνει πάνω από 15.000 προηγούμενες φορολογικές ειδοποιήσεις σε φορολογούμενους που διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν εισοδήματα ή ακόμη και δεν υπέβαλαν δηλώσεις.

Μάλιστα, ο φόρος θα υπολογιστεί «κατ’ εκτίμηση», με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μακρά λίστα της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτες συντάξεις και αποδοχές, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από ενοικιάσεις ακινήτων και ιδιώτες που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.

Σύμφωνα με πηγές της φορολογικής διοίκησης, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι φορολογικές υποθέσεις του 2017 που λήγουν στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι εφοριακοί ελέγχουν και διασταυρώνουν τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων μισθών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν άλλα εισοδήματα και αντικειμενικά έξοδα διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακά στοιχεία, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και η οποία μπορεί να αφορά την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται από τρίτους.

Από news