Οι αιτήσεις πτώχευσης, βάσει του Ν. 4818/2021, έρχονται γρήγορα και γρήγορα από ιδιώτες με ή χωρίς εμπορική δραστηριότητα, καθώς αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη δεύτερη ευκαιρία παρέχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε ιδιώτες να απαλλαγούν από τα χρέη τους και να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση εντός τριών ετών (ή ακόμη και ενός εάν έχουν περιουσιακά στοιχεία).

Η ελάφρυνση του χρέους φαίνεται να είναι ισχυρό δέλεαρ, επομένως περίπου 1.400 άτομα έκαναν χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων το 2022. Δηλαδή, πέρυσι υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές περίπου έξι αιτήσεις ανά εργάσιμη.

«Μέσω της χρεοκοπίας και της απαλλαγής ιδιωτών από χρέη, δίνεται στους οφειλέτες μια δεύτερη ευκαιρία να αναλάβουν ξανά επιχειρηματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα εξυπηρετείται η εθνική οικονομία, γιατί διαφορετικά οι οφειλέτες θα έμεναν εγκλωβισμένοι σε μια μόνιμη θέση χρέους από την οποία δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν και θα κατέφευγαν στην παράνομη οικονομία», λέει στην Καθημερινή ο δικηγόρος Βαγγέλης Τρανώρης.

Στις λεγόμενες πτωχεύσεις μικρού μεγέθους, για να εισέλθουν οι οφειλέτες σε καθεστώς πτώχευσης, το σύνολο του ενεργητικού τους (κινητά, ακίνητα κ.λπ.) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ. Όπως εξήγησε ο Tranoris, εξακολουθούν να υποχρεούνται να βρίσκονται σε κατάσταση μη πληρωμής – δηλαδή να μην μπορούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά-χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τουλάχιστον στο 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. υποχρεώσεις. Η αναστολή πληρωμών θα πρέπει να είναι για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών και η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση να υπερβαίνει τις 30.000 €.

Σε περίπτωση που εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν υπάρξει παρέμβαση εναντίον της ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο ορισμό παραλήπτη, το πτωχευτικό δικαστήριο μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος εκδίδει απόφαση κήρυξης του ο οφειλέτης σε πτώχευση.

«Από την επισκόπηση της νομολογίας, η πλειοψηφία των δημοσιευμένων αποφάσεων δέχεται τις υποβληθείσες αιτήσεις πτώχευσης», σημείωσε ο Τρανόρης.

Η ελκυστικότητα του καθεστώτος δεύτερης ευκαιρίας οφείλεται στην απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών που παραμένει απλήρωτο μετά το τέλος της περιόδου πτώχευσης – δηλαδή τρία χρόνια.

Από news