Η τροπολογία που καθιερώνει προσωρινά την επιστροφή μέρους των απροσδόκητων κερδών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εγκρίθηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε στην Ολομέλεια μόνο με τις ψήφους της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Οραματιζόμαστε την επέκταση αυτού του μηχανισμού φορολόγησης των πλεονασματικών κερδών και στον τομέα της προμήθειας», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μηχανισμό φορολόγησης των πλεονασματικών κερδών στον κλάδο παραγωγής, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αποδώσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το τελευταίο ποσό χρησιμοποιείται τώρα για να βοηθήσει τους καταναλωτές να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για πρώτη φορά μετά την κατάργηση της ρήτρας προσαρμογής, πρόσθεσε, «υποχρεώσαμε τους προμηθευτές να δηλώσουν τις τιμές του ρεύματος για τον επόμενο μήνα στις 20 κάθε μήνα». Λόγω των σημαντικών αλλαγών στις τιμές της χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποίησε ο Σκρέκας, λόγω της αλλαγής των τιμών του φυσικού αερίου, «υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν πλεονάζοντα έσοδα, υπερκέρδη και στον τομέα της προμήθειας».

«Υπολογίζουμε μια δίκαιη τιμή λιανικής, με βάση την πραγματική τιμή χονδρικής, και υπολογίζουμε ποια είναι η τιμή που χρεώνουν οι προμηθευτές», συνέχισε, «και εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της δίκαιης τιμής και της τιμής που χρεώνεται, δηλαδή η θετική διαφορά , θα το ανακτήσουμε ως ποσοστό – αρχικά στο 60% φέτος – αφήνοντας ένα υπόλοιπο 40%, το οποίο θα αντισταθμιστεί από πιθανές διαφορές στα επόμενα τρίμηνα».

Από news