Η πρόοδος που σημειώθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια όσον αφορά τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), η οποία έκανε επίσης ορισμένες συστάσεις για την προστασία των ευάλωτων δημογραφικών ομάδων.

Ένα θέμα που επισημάνθηκε είναι αυτό των LGBTI νέων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Color Youth, οι συνθήκες για τους LGBTI μαθητές στα ελληνικά σχολεία παραμένουν άθλιες.

Μια ομάδα της ECRI επισκέφτηκε σχολεία και άκουσε φρικιαστικές ιστορίες για δασκάλους που έλεγαν πράγματα όπως «Δεν πρέπει να υπάρχεις» σε μαθητές με ιντερσεξ. Δεδομένων των ουσιωδών κατηγοριών για διακρίσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση της ΛΟΑΤΙ-φοβικής μισαλλοδοξίας.

Η έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, αναφέρεται επίσης στην προκατάληψη για τα ίντερσεξ παιδιά, καθώς και για κλινικούς γιατρούς που συμβουλεύουν την άμβλωση των μεσόφυλων εμβρύων ή κάνουν ιατρικά περιττές χειρουργικές επεμβάσεις σε ίντερσεξ παιδιά. Εν τω μεταξύ, στις 19 Ιουλίου, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την απαγόρευση τέτοιων χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων «θεραπειών» σε ίντερσεξ νεαρά άτομα. Τέτοιες παρεμβάσεις επιτρέπονται μετά το 15ο έτος της ζωής του παιδιού και με τη σύμφωνη γνώμη του παιδιού.

Η έκθεση επικεντρώθηκε επίσης στους Έλληνες Ρομά, των οποίων το επίπεδο εκπαίδευσης παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ και τον γενικό πληθυσμό. Παρά τη μικρή μείωση, το ποσοστό εγκατάλειψης παραμένει υψηλό. Τονίζει επίσης την έλλειψη υποδομών σε περιοχές όπου υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά.

Ωστόσο, σημειώνονται ορισμένα ενθαρρυντικά παραδείγματα, όπως η επιτυχής ένταξη παιδιών Ρομά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Ανέφερε επίσης βελτιώσεις για τους αιτούντες άσυλο, παρά τα εμπόδια που παραμένουν, τονίζοντας τα πέντε Κέντρα Ένταξης Μεταναστών που προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Συνέστησε επίσης την επίσπευση της αναγνώρισης των διπλωμάτων και άλλων προσόντων όσων έχουν λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα.

Η έκθεση προτείνει την ενίσχυση της υπεράσπισης και των δικαστικών εξουσιών του Διαμεσολαβητή και την αναθεώρηση της υπουργικής απόφασης του 2020 που θέτει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΜΚΟ.

Από news