Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά υψηλότερες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα στα οποία αυτή η χώρα είναι αυτάρκης.

Είναι ένα ακόμη ελληνικό παράδοξο ή αποτέλεσμα των δομικών προβλημάτων της ελληνικής αγοράς και των διαφόρων στρεβλώσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, διανομής και εμπορίας, από το χωράφι μέχρι το ράφι;

Προβλήματα όπως το μικρό μέγεθος της αγοράς, η μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενα πρωτογενή και δευτερογενή υλικά, ακόμη και οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και λιανοπωλητών παίζουν το ρόλο τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2022 αυξήθηκαν κατά 15,6% σε ετήσια βάση, κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (18,2%) και κάτω από τις πλούσιες χώρες όπως η Γερμανία, αλλά και χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, όπως π.χ. ως Πορτογαλία.

Καταρχάς, σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2022 ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα ήταν υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διψήφιο και συνεχώς αυξανόμενο πληθωρισμό των τροφίμων από τον Απρίλιο δεν είναι ενθαρρυντικό, ειδικά σε μια χώρα όπου η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

Από τα στοιχεία της Eurostat και τη σύγκριση των μεταβολών των τιμών στα βασικά τρόφιμα κατά το τελευταίο έτος, προκύπτουν υψηλές μεταβολές τιμών, υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε προϊόντα στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρκης και μάλιστα εξάγει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γιαούρτι, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 26,6% στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες, έναντι αύξησης 23,6% στην Ε.Ε. Εξάλλου, τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης έδειξαν στις 20 Δεκεμβρίου ότι 200 ​​γραμμάρια γιαουρτιού αγελαδινού γάλακτος πωλούνται προς 1,30 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 0,90 ευρώ στην Ισπανία και 1 ευρώ στην Πορτογαλία.

Επίσης, σύμφωνα με τη Eurostat, το αρνί, το αρνί και το κατσίκι έχουν γίνει πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης και συγκεκριμένα κατά 10,10%, έναντι 2,3% στην Ισπανία, 8,3% στην Πορτογαλία και 9% στην Ιταλία. Τον Μάιο, μάλιστα, η ετήσια αύξηση των τιμών στην Ελλάδα ήταν 22,6% (έναντι 14,6% στην ΕΕ).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με την Ισπανία και την Ιταλία καταγράφηκαν στο τοπικό τυρί (25,2% στην Ελλάδα έναντι 22,1% στην Ισπανία και 17,5% στην Ιταλία), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 26,9%.

Από news