Το επόμενο έτος πρέπει να υπάρξει μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς το πρωτογενές έλλειμμα 2% του 2022 πρέπει να γίνει πρωτογενές πλεόνασμα 1%. Πρακτικά αυτό σημαίνει 6 δισ. ευρώ.

Αυτή η προσαρμογή θα πρέπει επίσης να καλύψει το κόστος των επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να μειωθεί από τα σημερινά 500 εκατ. ευρώ μηνιαίως, το κόστος κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους (δηλαδή 450 εκατ. ευρώ) και την αύξηση των συντάξεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει τρέξει το σενάριο του 6,5%, προβλέποντας ουσιαστικά ένα άθροισμα ανάπτυξης και πληθωρισμού της τάξης του 13% (5% ανάπτυξη και 8% πληθωρισμός). Αύξηση θα δουν δύο στους τρεις συνταξιούχους, των οποίων το ακαθάριστο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 50-55 εκατ. ευρώ το μήνα ή περίπου 600-650 εκατ. ευρώ συνολικά. Από το ποσό αυτό ένα ποσοστό της τάξης του 30% θα επιστραφεί στο κράτος μέσω φορολογικών εσόδων.

Αυτή την εβδομάδα το υπουργείο οριστικοποιεί τις παραδοχές στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του φετινού προϋπολογισμού, καθώς και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023. Θα καθορίσουν τον δημοσιονομικό χώρο για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης για το 2022 και το 2023. Οι παραδοχές περιλαμβάνουν ότι τα φορολογικά έσοδα θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν, η ανάπτυξη θα είναι πάνω από 5% αντί της πρόβλεψης 3,1% και οι συντελεστές πετρελαίου δεν θα ανακάμψουν.

Από news