Δώστε στην οικονομία τους ανθρώπους που χρειάζεται, προτρέπει ο Σχινάς

Οι ενδιαφερόμενοι στην αγορά και την κοινωνία, συντονισμένοι από την κυβέρνηση και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού που απαιτούνται στην οικονομία του μέλλοντος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. μήνυμα σε Συνέδριο Economist στην Αθήνα με θέμα «Ευρώπη: Η νέα εποχή για τις δεξιότητες – Ελλάδα: Η ανθρώπινη δυναμική στο νέο χώρο εργασίας και κοινωνία».

«Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενεργοποιηθούν και να παρέχουν τα εργαλεία για τη διαμόρφωση του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού. Ψηφιακές, πράσινες, επιστημονικές δεξιότητες, όλα χρειάζονται», είπε ο Σχινάς, ο οποίος κατέχει το χαρτοφυλάκιο της Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή τόσο των επιχειρήσεων όσο και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στο συνέδριο, λέγοντας ότι αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα διαθέτει «ένα οικοσύστημα δεξιοτήτων που μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Ο Επίτροπος τόνισε τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, λέγοντας ότι αυτή είναι μια εποχή δράσης και ότι «το ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων δεν μπορεί να είναι έτος συζητήσεων, ούτε έτος Βρυξελλών για χάρη των Βρυξελλών».

Είπε ότι η τρέχουσα Επιτροπή έχει θέσει τις δεξιότητες εργασίας στην «καρδιά των προτεραιοτήτων της» υιοθετώντας την ευρωπαϊκή ατζέντα για τις δεξιότητες, η οποία αντικατοπτρίζεται επίσης στα εθνικά σχέδια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από news