Τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου θα επιστρέψουν σε πλεονάσματα το 2023, τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι το 2027, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Fiscal Monitor 2022 που εκδόθηκε την Τετάρτη.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι μετά τα ελλείμματα που καταγράφηκαν στην πανδημία του Covid-19 και τον εξορθολογισμό του 2021 και του 2022, το δημόσιο ισοζύγιο της Κύπρου θα καταγράψει πλεόνασμα 0,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το επόμενο έτος. Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα αυξηθεί κατά 1,3% το 2024, ακολουθούμενο από πλεόνασμα 1,6% το 2025, πριν αυξηθεί στο 1,7% το 2026 και το 2027.

Σύμφωνα με το Fiscal Monitor, από πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2021, το πρωτογενές ισοζύγιο της Κύπρου (εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους) θα συνεχίσει την ανοδική του τροχιά. Το 2022 το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει το 1,2% του ΑΕΠ και θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2023, στο 2,6% το 2024, στο 2,8% το 2025 και στο 2,7% του ΑΕΠ για τα έτη 2026 και 2027.

Το ΔΝΤ προβλέπει επίσης ότι μετά το υψηλό του 115% του ΑΕΠ το 2020 λόγω μεγάλων εκδόσεων χρέους κατά την πανδημία Covid-19 και τη μείωση στο 103,9% το 2021, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Κύπρου θα συνεχίσει να μειώνεται στο 93,6% φέτος και θα περαιτέρω πτώση στο 87,5% το 2023. Το ακαθάριστο χρέος της Κύπρου θα μειωθεί στο 80,2% το 2024 και στο 76% το 2025 και θα μειωθεί περαιτέρω στο 71% και 66,2% το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.

Στην έκθεση προστίθεται ότι τα έσοδα της Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ θα σταθεροποιηθούν γύρω στο 42%. Μετά την άνοδο στο 42,4% του ΑΕΠ το 2021 (από 39,3% το 2020) τα έσοδα της Κύπρου θα φτάσουν στο 41,9% το 2022 και το 2023. Τα δημόσια έσοδα θα φτάσουν το 42,2% του ΑΕΠ το 2024 και θα ανέλθουν σε 41,8%, 41,7% και 4 το 2025, το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.

Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φτάσουν στο 42,4% το 2022 (μετά από 45% και 44,1% το 2020 και 2021 αντίστοιχα) και θα μειωθούν στο 41% ​​το 2023. Τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσουν να μειώνονται, ωθούμενη από το ΑΕΠ αύξηση τα επόμενα χρόνια. Τα δημόσια έσοδα θα ανέλθουν σε 40,9% του ΑΕΠ το 2024 και 40,2% το 2025 και 39,4% και 39% το 2026 και 2027 αντίστοιχα.

Με τίτλο «Helping People Bounce Back», η έκθεση ανέφερε ότι όπως είναι εμφανές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να είναι ενεργή και ισχυρή εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. «Η δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας σε κανονικούς καιρούς αποτελεί προϋπόθεση για τις πολιτικές να ανταποκρίνονται με ευελιξία κατά τη διάρκεια κρίσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Από news