Πάνω από το ένα τέταρτο των ακινήτων που άλλαξαν χέρια σε δημοπρασία πέρυσι είδαν τις εμπορικές τους τιμές να είναι χαμηλότερες από 20% έως 35%.

Από τους 8.752 πλειστηριασμούς που ολοκληρώθηκαν το 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την επιλογή του επιτυχόντα, 2.383 ακίνητα μεταβιβάστηκαν σε τιμή μεταξύ ενός πέμπτου και ενός τρίτου χαμηλότερη από τις τιμές της αγοράς. Πέρυσι ήταν επίσης το πρώτο με την επιλογή για αυτόματη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς που θεσπίστηκε με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του 2021.

Η δυνατότητα μείωσης της εμπορικής τιμής στην οποία δημοπρατείται ένα ακίνητο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων σε πλειστηριασμό όπου η τιμή πρώτης προσφοράς θεωρείται υψηλή με βάση τη ζήτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για μείωση τιμής είναι δύο άκαρπες προσπάθειες και στη συνέχεια η διαδικασία προβλέπει αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά 20% στο τρίτο στάδιο της δημοπρασίας και περαιτέρω μείωση κατά 15% επιπλέον εάν δεν υπάρχει ακόμη τόκος προσφοράς.

Ο αριθμός των προγραμματισμένων δημοπρασιών το 2022 –δηλαδή όσων αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα– έφτασε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, φτάνοντας τις 52.595, εκ των οποίων οι 39.318 κατέληξαν σε πώληση. Υπήρξαν 9.001 επιτυχόντες –δηλαδή με την επιλογή κορυφαίου μειοδότη (στο τελικό νούμερο, εκτός από ακίνητα, περιλαμβάνονται και ορισμένες περιπτώσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων) – αριθμός που είναι και ο υψηλότερος από το 2018, όταν καθιερώθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Η τιμή της πρώτης προσφοράς καθορίζεται από ανεξάρτητο επιθεωρητή και αντικατοπτρίζει την εκτιμώμενη εμπορική αξία του ακινήτου, κάτι που όμως δεν σημαίνει ότι είναι ικανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Η δυνατότητα μείωσης της τιμής της πρώτης προσφοράς έχει ήδη λειτουργήσει στην αγορά και με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.landea.gr, εξειδικευμένης στην εύρεση ακινήτων σε δημοπρασία, το 2022:

• Χωρίς μείωση τιμής πρώτης προσφοράς, αναρτήθηκαν 41.711 δημοπρασίες, ολοκληρώθηκαν 29.333 (70,3% των αναρτήσεων) και ο πλειοδότης προέκυψε σε 6.369 περιπτώσεις (15,3% των αναρτημένων).

• Με μείωση πρώτης προσφοράς 20%, αναρτήθηκαν 5.993 δημοπρασίες, ολοκληρώθηκαν 5.530 (92,3% των αναρτήσεων) και 1.011 (16,9% των αναρτήσεων).

• Με μείωση της πρώτης προσφοράς κατά 35%, αναρτήθηκαν 3.565 δημοπρασίες, ολοκληρώθηκαν 3.339 (93,7% των αναρτήσεων) και 1.372 υπερθεματίστηκαν (38,5% των αναρτήσεων).

Από news