Η διαφορά επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,60 ποσοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο, καθώς το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,25%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,85%, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. την Τρίτη.

Σε έκθεσή της, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υπολοίπων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων ανήλθε στο 5,84%.

Η διαφορά επιτοκίου μεταξύ των υπολοίπων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,55 ποσοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,22%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 40 μ.β. στο 1,87%.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,85%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες, ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις) αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 15,03%.

Τον Απρίλιο του 2023, το μέσο επιτόκιο των νέων εταιρικών δανείων με καθορισμένη διάρκεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,56%.

Το μέσο επιτόκιο των δανείων με καθορισμένη διάρκεια με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 37 μ.β. στο 6,05%.

Από news