Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 αυξήθηκε κατά 6,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 13,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος την Τετάρτη.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται σε μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από ό,τι στις εξαγωγές.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,5% σε τρέχουσες τιμές (5,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 46,4% σε τρέχουσες τιμές (20,5% σε σταθερές τιμές).

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου αυξήθηκαν, αντίστοιχα, κατά 25,5% και 28% σε τρέχουσες τιμές (8,5% και 19,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς και του ισοζυγίου μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 92,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 70,4% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 88,9% και το 97,4% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019.

Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 13,7%.

Το πλεόνασμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος μειώθηκε από έτος σε έτος, κυρίως λόγω των χαμηλότερων καθαρών εισπράξεων από άλλα πρωτογενή εισοδήματα.

Ο λογαριασμός δευτερογενούς εισοδήματος παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντανακλώντας τις καθαρές πληρωμές της γενικής κυβέρνησης, έναντι των καθαρών εισπράξεων.

Από news