Αύξηση των επιτοκίων έως και 0,50% σημείωσαν τον Ιανουάριο όλες οι κατηγορίες νέων δανείων, ιδιαίτερα των επιχειρηματικών, σε αντίθεση με τα επιτόκια καταθέσεων, όπου οι αυξήσεις είναι μόλις έως και 0,13%. Αυτή η τάση ώθησε τη διαφορά μεταξύ των νέων επιτοκίων δανείων και καταθέσεων στο 5,24% και στο 5,22% για τα υφιστάμενα υπόλοιπα, από 4,96% και 4,93% αντίστοιχα τον Δεκέμβριο.

Η μέση αύξηση των νέων δανείων είναι, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 30 μονάδες βάσης (στις 29 μονάδες βάσης για τα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων) και καθιστά το κόστος του νέου δανεισμού καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανείων εξαιρετικά ακριβό στη χώρα. , επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία παρασύρει και το Euribor προς τα πάνω. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Ιανουαρίου δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την ανοδική τάση των επιτοκίων, μετά την τελευταία αύξηση που αποφάσισε η ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, αλλά παρακολουθούν την πορεία του Euribor 3 μηνών, το οποίο, με βάση τα τελευταία στοιχεία, έχει ανέλθει στο 2,8%.

Η ΕΚΤ έχει ήδη προεξοφλήσει αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Euribor 3 μηνών θα σταθεροποιηθεί στο 4% μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η έναρξη της διαδικασίας αποκλιμάκωσης δεν είναι αναμένεται πριν από τα μέσα του 2024.

Τα στοιχεία της ΤτΕ για την εξέλιξη των επιτοκίων για τα νέα δάνεια τον Ιανουάριο του 2023 δείχνουν ότι τα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πληγεί περισσότερο, αυξημένα έως και 50 μονάδες βάσης, με έμφαση στα επιτόκια δανεισμού για μικροεπιχειρήσεις και συγκεκριμένα για δάνεια έως 250.000 ευρώ, τα οποία έχουν αυξηθεί στο 6,34%, αλλά και για δάνεια από 250.000 € έως 1 εκατ. €, τα οποία έχουν αυξηθεί στο 5,63%.

Υψηλό είναι και το μέσο κόστος χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων –δηλαδή για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο αυξήθηκε στο 4,85% από 4,49% τον Δεκέμβριο, ενώ το μέσο κόστος των επιχειρηματικών δανείων έχει σκαρφαλώσει στο 7,20% από 7,06% τον Δεκέμβριο.

Από news