Οι φορολογικοί ελεγκτές ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγοραστών και των πωλητών ακινήτων για να διαπιστώσουν εάν οι αγορές και οι πωλήσεις ακινήτων τους ήταν νόμιμες.

Οι ελεγκτές στοχεύουν κυρίως σε ακίνητα υψηλής αξίας που πωλήθηκαν στην εύλογη αξία, όταν η πραγματική τους αξία είναι σημαντικά υψηλότερη. Θα διερευνήσουν εάν υπάρχουν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται, συγκεκριμένα μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του αγοραστή σε αυτόν του πωλητή που είναι υψηλότερες από την τιμή πώλησης του ακινήτου.

Οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα αναζητήσουν επίσης περιπτώσεις όπου μεγάλα ποσά αποσύρθηκαν από τον λογαριασμό του αγοραστή κατά την περίοδο αγοράς του ακινήτου, αποκρύπτοντας πιθανώς την πληρωμή μέρους της αξίας του ακινήτου σε μετρητά. Στην ουσία θα ελεγχθεί αν το ποσό αγοράς είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιο και το επιπλέον καταβλήθηκε σε μετρητά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν και τεχνικές έμμεσου ελέγχου, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος πληρωμής των λογαριασμών (π.χ. με μετρητά), τα ταξίδια και γενικά ο τρόπος ζωής του πωλητή, ο οποίος μπορεί να μάζευε χρήματα κάτω από το τραπέζι κατά τη διάρκεια την πώληση του ακινήτου. Οι υποθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Δεν είναι μόνο η αγορά ακινήτων που πρέπει να διερευνηθεί: Συνολικά το 2023 υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν πάνω από 2.500 έλεγχοι ακινήτων, που σχετίζονται επίσης με κληρονομιές, γονικές παραχωρήσεις και δωρεές. Έμφαση θα δοθεί στις γονικές παραχωρήσεις και δωρεές, μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ.

Στις κληρονομιές, ο έλεγχος θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπήρχε απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής επειδή η αξία του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Στο στόχαστρο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ θα μπουν και οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις για να δουν αν δηλώθηκαν εισοδήματα στη φορολογική δήλωση, καθώς και αγορές ακινήτων για τη συλλογή πενταετούς άδειας διαμονής, γνωστή ως Golden Visa.

Από news