Διαγράφονται οι οφειλές κοινωνικής ασφάλισης που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2006-2012 χωρίς να έχουν ακόμη κινηθεί διαδικασίες είσπραξής τους από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΕΑΟ).

Η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος για το σκοπό αυτό εκδόθηκε την Πέμπτη και τέθηκε σε ισχύ η διάταξη που ορίζει πλέον 10 χρόνια ως νέα παραγραφή των οφειλών.

Αυτό μειώνει την τρέχουσα περίοδο παραγραφής των 20 ετών για μη επιβεβαιωμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο μισό, αλλά δεν ισχύει για τυχόν οφειλές που έχουν ήδη ενημερωθεί επίσημα.

Υπολογίζεται ότι η παραγραφή αφορά ήδη οφειλές περίπου 1 δισ. ευρώ, έναντι συνολικών οφειλών προς ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ που ξεπερνούν τα 45,5 δισ. ευρώ.

Οι ειδικοί, βέβαια, πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν περισσότερο από τη διάταξη, που χρησιμεύει για την επικύρωση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές περασμένων ετών, οι οποίοι με την παραγραφή πλέον έχουν ελπίδες συνταξιοδότησης.

Από news