Επιτέλους, η κυβέρνηση και η εφορία προσπαθούν να μειώσουν τη γραφειοκρατία στις συναλλαγές ακινήτων, εφαρμόζοντας άμεσα ένα νέο ψηφιακό σύστημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμβολαιογράφοι για να αποκτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία σήμερα ξεπερνούν τα 17.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, την ερχόμενη Δευτέρα ο ίδιος και οι συμβολαιογράφοι θα ανακοινώσουν από κοινού την πιλοτική εφαρμογή του νέου διαδικτυακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να εξαλείψουν αυτόματα το βουνό των εγγράφων που απαιτούν πλέον από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός επεσήμανε ότι εφόσον η περιουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη είναι εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο και χωρίς εκκρεμότητες, ο συμβολαιογράφος θα μπορεί να λαμβάνει αυτόματα όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που αφορούν το ακίνητο μέσω μιας πλατφόρμας που θα μπροστά του ή της. «Είναι μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή, την κάναμε μαζί με τους συμβολαιογράφους για να την κάνουμε χρήσιμη και λειτουργική», σημείωσε ο Πιερρακάκης.

Σήμερα, η συλλογή των δικαιολογητικών από τους πολίτες και ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση ποικίλλει ανάλογα με το δήμο και την εφορία: Υπάρχουν δήμοι που εκδίδουν τη βεβαίωση μη δημοτικού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σε λίγα λεπτά ενώ υπάρχουν και άλλοι που λαμβάνουν έως δύο μήνες. Ακόμη, χωρίς να απαιτείται, υπάρχουν κάποιοι, όπως ο Δήμος Σκιάθου, που ζητούν 10 έγγραφα για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, ενώ ο Δήμος Αλμυρού ζητά 15.

Σε πρώτη φάση οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αποκτήσουν επτά έως οκτώ δικαιολογητικά και σταδιακά θα προστεθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στόχος, όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, είναι η μεταγραφή να ολοκληρωθεί το πολύ σε δύο με τρεις ημέρες.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα ενός ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΟΥ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) τα οποία θα συνταχθούν από τον συμβολαιογράφο και θα καταχωρηθούν στο φάκελο του ακινήτου που θα μεταφέρθηκε.

Από news