Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο εξυγίανσης των συνεταιριστικών τραπεζών, μετά την ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Olympus και τη μεταφορά των καταθέσεων που διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας οφείλεται στο ότι ο συνεταιριστικός δανειστής «δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο ούτε κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά την άπρακτη λήξη της προθεσμίας που του είχε δοθεί». Ο Συνεταιρισμός Όλυμπος ήταν το αποτέλεσμα της απορρόφησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη συγκέντρωση των συνεταιριστικών τραπεζών, μέσω κινήσεων όπως η απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Είχε προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Pancreta κατά 98,7 εκατ. ευρώ με την είσοδο της Thrivest Holdings.

Η Καθημερινή κατανοεί ότι η προσπάθεια εξυγίανσης που ξεκινά περιλαμβάνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που σχεδιάζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, ενώ το θέμα της Χανιώτικης Συνεταιριστικής Τράπεζας παραμένει ανοιχτό –μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με την Παγκρήτια– χωρίς να αντιμετωπίζει προς το παρόν κανένα πρόβλημα άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Μετά από αυτές τις κινήσεις, ο κλάδος των συνεταιριστικών τραπεζών συρρικνώθηκε σημαντικά και πλέον έχει μόνο τέσσερις τράπεζες, δηλαδή τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, που είναι και ο πιο υγιής συνεταιρισμός με δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 17% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 21% (βάσει του 2021), η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (με ενεργητικό 287 εκατ. ευρώ και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 16%), η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (με ενεργητικό 302 εκατ. ευρώ και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 13,8%) και ότι των Χανίων, που είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός με ενεργητικό 680 εκατ. ευρώ, δάνεια 487 εκατ. ευρώ, δείκτης ΜΕΔ 48% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13% (στοιχεία 2021).

Σε ό,τι αφορά τη Συνεταιριστική Τράπεζα Olympus, οι καταθέσεις ύψους 80-85 εκατ. ευρώ μεταφέρονται στην Εθνική και σύμφωνα με την ανακοίνωση του συστημικού δανειστή «είναι πλήρως εγγυημένες». Η ημερομηνία έναρξης της εξυπηρέτησης των πελατών της Olympus από τα καταστήματα και τα ηλεκτρονικά δίκτυα της Εθνικής Τράπεζας ήταν η Τρίτη.

Από news