Η Ελλάδα έχει λάβει ενδιαφέρον από 27 αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες για κράτηση μελλοντικής χωρητικότητας στο δίκτυο φυσικού αερίου της, κάτι που θα τους επιτρέψει να εισάγουν και να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της χώρας τις επόμενες δεκαετίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο διαχειριστής του δικτύου ΔΕΣΦΑ.

Η Ελλάδα έχει γίνει βασικός δρόμος διαμετακόμισης για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη χάρη σε μια εγκατάσταση υγροποιημένου αερίου στα ανοιχτά της Αθήνας, η οποία σημείωσε αυξημένη κίνηση από όλο τον κόσμο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που έκοψε τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την ήπειρο.

Διαθέτει επίσης διασυνδέσεις φυσικού αερίου με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ενώ αρκετές πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης αερίου είτε κατασκευάζονται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τον Μάρτιο ο ΔΕΣΦΑ ξεκίνησε ένα τεστ αγοράς για να εκφράσει το ενδιαφέρον των εταιρειών για κράτηση μελλοντικής χωρητικότητας στα σημεία εισόδου και εξόδου του δικτύου, επικαλούμενος αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων.

Εταιρείες από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Γερμανία, Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία και ΗΠΑ έχουν ζητήσει κατανομή δυναμικότητας για εισαγωγή και εξαγωγή φυσικού αερίου από το επόμενο έτος έως το 2050, τόσο μέσω υφιστάμενων όσο και νέων σημείων εισόδου, ανέφερε ο ΔΕΣΦΑ. μία δήλωση.

Οι τρέχουσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ήταν μη δεσμευτικές.

Η δεσμευτική φάση αναμένεται να ξεκινήσει το 2024 και θα ολοκληρωθεί με κατανομή χωρητικότητας σε πλειοδότες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ανέφερε ο ΔΕΣΦΑ.

Από news