Οι τράπεζες προωθούν ένα μοντέλο αναχρηματοδότησης που προσφέρει κούρεμα για τους συνεταιριστικούς δανειολήπτες. Ακολουθούν εταιρείες διαχείρισης χρέους και επενδυτικά σχήματα σε συνεργασία με τα funds και τους servicers που έχουν πάρει πάνω από 70 δισ. ευρώ επισφαλή δάνεια.

Η πρακτική των «προεξοφλημένων πληρωμών» (DPO) επιτρέπει σε κάποιον που χρωστάει σε μια τράπεζα, για παράδειγμα, 100.000 ευρώ αλλά έχει ακίνητα αξίας 80.000 ευρώ, να πάρει δάνειο 50.000-55.000 ευρώ από άλλο ίδρυμα και να αποπληρώσει το χρέος του στο ταμείο στο οποίο ανήκει το δάνειό του με σημαντικό κούρεμα.

Η προϋπόθεση είναι να διαθέσουν ένα μέρος ως προκαταβολή – σε αυτό το παράδειγμα μπορεί να είναι 10.000 € – μειώνοντας έτσι τις συνολικές οφειλές τους κατά 35.000 €. Η αναχρηματοδότηση για την πληρωμή της οφειλής προς το αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνει από τρίτο επενδυτή, ο οποίος θα χορηγήσει νέο δάνειο μικρότερης αξίας, βάσει συμφωνίας με την εταιρεία διαχείρισης, η συναίνεση της οποίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση αυτής της λύσης DPO.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Fortress για το θέμα, με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα αναχρηματοδοτεί δάνεια μετά από συμφωνία με την doValue, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δανείων. Σε συζητήσεις βρίσκεται επίσης η Intrum, ένας άλλος σημαντικός διαχειριστής δανείων, ενώ στην εικόνα βρίσκονται και ανεξάρτητα funds όπως η Hellenic Finance.

Στην περίπτωση της Εθνικής, το μοντέλο καρπώνεται τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος split-and-settle που εφάρμοσε το 2019 για τους ενυπόθηκους δανειολήπτες. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, εάν ο οφειλέτης εξοφλούσε μέρος του χρέους τους, η τράπεζα τους ανταμείβει διαγράφοντας το υπόλοιπο του χρέους, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και το 40%.

Τα οφέλη αυτού του μοντέλου αναχρηματοδότησης για τον δανειολήπτη είναι προφανή, καθώς όχι μόνο λαμβάνουν κίνητρο μέσω του κουρέματος, αλλά και μετρητά για να αποπληρώσουν μέρος του χρέους τους στο ταμείο που αγόρασε το δάνειό τους. Το χρέος δεν πέφτει στο μηδέν, αλλά μειώνεται σημαντικά με αποτέλεσμα να αποφεύγουν αφενός τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους και αφετέρου να αναλαμβάνουν μικρότερο χρέος.

Από news