Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων για το έτος 2021 ανήλθαν σε 79 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με βάση την έρευνα για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που διενεργήθηκε σε δείγμα περίπου 6.000 νοικοκυριών, η ετήσια δαπάνη μόνο για 12 βασικές κατηγορίες νοικοκυριών ανέρχεται σε κάτι λιγότερο από 70 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο του δηλωθέντος εισοδήματος δαπανάται σε τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά, ρούχα, στέγαση, διαρκή αγαθά, υγεία, μεταφορές, επικοινωνία, αναψυχή, εκπαίδευση, εστιατόρια και «διάφορα» αγαθά.

Υπάρχει ένα άλλο, πιο διευρυμένο ρεκόρ δαπανών των νοικοκυριών από τη Eurostat, που ανεβάζει τις ετήσιες δαπάνες των Ελλήνων φορολογουμένων στα 129 δισ. ευρώ.

Και τα τρία νούμερα – τα 79 δισ. ευρώ της ΑΑΔΕ, τα 69 δισ. ευρώ της ΕΛΣΤΑΤ και τα 129 δισ. ευρώ της Eurostat – αναφέρονται στο ίδιο έτος: το 2021. Αυτά είναι σαφείς ενδείξεις ότι οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα δηλώνουν. Αυτό δικαιώνει τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος σε μια ακόμη έκθεση για την Ελλάδα ζήτησε μέτρα για τη «διεύρυνση της φορολογικής βάσης».

Από news