Ήδη η τραπεζική αγορά προσφέρει άμεση ρευστότητα για αγορά ακινήτων σε πλειστηριασμό μέσω νέων προϊόντων «στεγαστικών» που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει ακίνητο μέσω της πλατφόρμας Eauction.gr να λάβει χρηματοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Καθημερινή κατανοεί ότι μια μεγάλη συστημική τράπεζα έχει ήδη προωθήσει το προϊόν στην αγορά, ενώ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν και όλες οι άλλες τράπεζες. Ο δανεισμός με πλειστηριασμό παρέχεται τόσο σε ιδιώτες που επιθυμούν να αγοράσουν ένα ακίνητο για τον εαυτό τους ή για επένδυση, όσο και σε εταιρείες που επιθυμούν να αγοράσουν μια βιομηχανική ιδιοκτησία, μια τουριστική μονάδα ή ένα κατάστημα για εμπορική χρήση.

Τα δάνεια για αγορά κατοικίας από ιδιώτες σε πλειστηριασμό έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το στεγαστικό δάνειο (επιτόκιο, όροι κ.λπ.), με τη διαφορά ότι ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου θα γίνει χωρίς καθυστέρηση και σε διάστημα λίγων ημερών.

Αντίστοιχα, η αξιολόγηση των πελατών θα διενεργηθεί άμεσα με σκοπό την πιστοποίηση της φερεγγυότητάς τους, εκταμίευσης του ποσού για την αγορά του ακινήτου 10 ημέρες μετά την επιβεβαίωση που θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο.

Από news