Μπορεί η Ελλάδα να μην έχει ακόμη βελτιώσει δραματικά τη θέση της σε κρίσιμους δείκτες όπως η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, αλλά το 2021 κατάφερε να προσελκύσει τις περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) από το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), πέρυσι η συνολική αξία των ΑΞΕ έφτασε τα 6,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 97% σε σύγκριση με το 2020, όταν η εισροή ξένων κεφαλαίων ήταν αναιμική λόγω των lockdown.

Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να κλείσει με νέο ρεκόρ ξένων επενδύσεων, δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 η αξία τους αντιστοιχούσε ήδη στο 75% των ΑΞΕ που ήρθαν στην Ελλάδα το 2021 (4,8 δισ. ευρώ). Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 43%, σε περίπου 2 δισ. ευρώ – δηλαδή ακολούθησαν πτωτική τροχιά σύμφωνα με τη διεθνή τάση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 983,5 δισ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει κατά 22% το δεύτερο τρίμηνο, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

Παρά τις καλές επιδόσεις, οι ΑΞΕ στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, το ποσό των ξένων κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην Πορτογαλία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 6,1 δισ. ευρώ, στην Ιταλία ήταν 9,3 δισ. ευρώ και στην Τουρκία 5,4 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του ξένου επενδυμένου κεφαλαίου, καθώς το 2021 επενδύθηκαν 1,17 δισ. ευρώ σε ελληνικά ακίνητα, που αντιπροσωπεύει αύξηση 34,4% από το 2020. Επίσης, ο τουρισμός, η ενέργεια (ιδίως φυσικό αέριο), οι ΑΠΕ και δίκτυα, η πληροφορική και η οι τεχνολογίες επικοινωνίας, οι υπηρεσίες υγείας και τα φάρμακα, η γεωργία και τα τρόφιμα, αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα είναι από τους τομείς που προσελκύουν σοβαρές ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με το Enterprise Greece, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση ΑΞΕ στη χώρα, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, καθώς και χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, η Ιταλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ολλανδία, Ισπανία, Ισραήλ και Λουξεμβούργο.

Από news