Χιλιάδες επιχειρήσεις που αύξησαν το προσωπικό τους το 2022 θα απαλλάσσονται από το τέλος για την άσκηση επαγγέλματος (γνωστό ως «τέλος επιτηδεύματος»), εξοικονομώντας μεταξύ 400 και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας και την τοποθεσία της.

Οι επιχειρήσεις που αύξησαν το προσωπικό τους για τουλάχιστον τρεις μήνες το 2022 δεν θα πληρώσουν το τέλος φέτος. Δεν θα υπολογιστεί φόρος για αυτές τις επιχειρήσεις κατά τη διευθέτηση των φορολογικών τους δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2023 (για τα εισοδήματα 2022), υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον τρεις μήνες πέρυσι.

Ωστόσο, εάν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το τέλος κατάθεσης φορολογικού έτους 2022 επειδή αύξησαν τις θέσεις πλήρους απασχόλησης μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022, δεν λάβουν σχετικό email από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως αυτή την Παρασκευή έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έφεση έως τις 28 Ιουλίου και να ζητήσουν την εξαίρεση τους.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο, η σταδιακή κατάργηση του τέλους θα ξεκινήσει από το 2025 και θα καταργηθεί οριστικά το 2027. Με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, το τέλος θα μειωθεί κατά 20% το 2025 και άλλο 30% το 2026.

Από news