Η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά οι σύμβουλοι απασχόλησης της ΔΥΠΑ δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων ή των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού.

Είναι οι προξενητές μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των προσόντων και των δεξιοτήτων των εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ ανέργων. Αναζητούν αγώνες από τις ίδιες περιοχές, ή με τον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα, ή από γειτονικούς δήμους.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, σε κάθε 50 θέσεις εργασίας, η ανταπόκριση μπορεί να είναι μόνο πέντε ή το πολύ 10 άνεργοι. Υπάρχουν ακόμη σήμερα προγράμματα – κυρίως για νέους έως 29 ετών – για την κάλυψη 20.000 θέσεων εργασίας, με τουλάχιστον 35.000-40.000 επιχειρήσεις να έχουν ανταποκριθεί, καθώς πρόκειται για 100% επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν έχουν εκπληρωθεί γιατί οι 20.000 που απαιτούνται δεν έχουν βρέθηκε.

Χωρίζουν ακόμη και τους ανέργους σε τέσσερις κατηγορίες: σε αυτούς που δεν απαντούν καν στα τηλέφωνα ή στα email. αυτοί που απαντούν και απορρίπτουν τις προτάσεις τους. αυτοί που δέχονται? και αυτοί που περιμένουν μάταια μια προσφορά εργασίας.

Η απάντηση στο εύλογο ερώτημα για το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι με βοήθεια γονέων, επιδόματα ή χρήματα από αδήλωτη εργασία.

Από news