Οι επιχειρήσεις που αύξησαν το προσωπικό τους για τουλάχιστον τρεις μήνες το 2022 θα απαλλάσσονται φέτος από τον επαγγελματικό φόρο που είναι γνωστός ως τέλος για την άσκηση επαγγέλματος (“τέλος επιτηδεύματος“).

Δεν θα επιβληθεί τέλος στις επιχειρήσεις αυτές κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2023 (σε εισοδήματα 2022), εφόσον το ακαθάριστο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως και αυξάνει τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον για τρεις μήνες σε ετήσια βάση.

Η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που γίνεται η αύξηση της απασχόλησης. Δηλαδή, σε περίπτωση που μια εταιρεία προχώρησε την 1η Οκτωβρίου 2022 σε πρόσληψη υπαλλήλου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τότε για το έτος 2022 η εταιρεία θα απαλλάσσεται από την επιχειρηματική αμοιβή.

Τα ποσά του τέλους συναλλαγών για επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις που ισχύουν σήμερα κυμαίνονται από 650€ έως 1.000€ ετησίως.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας εντός οικονομικού έτους η αμοιβή επιβάλλεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή την άσκηση του επαγγέλματος.

Σήμερα το κράτος έχει έσοδα περίπου 400 εκατ. ευρώ από τον τέλος επιτηδεύματος, ενώ χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις εξαιρούνται ήδη από αυτόν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με λιγότερους από 100 κατοίκους, εκτός εάν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, για τα πρώτα πέντε χρόνια από την πρώτη τους έναρξη λειτουργίας· άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από 80%· έμποροι που απομένουν έως και τρία χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή τους· και ορισμένοι αγρότες καθώς και ψαράδες, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη έως 12 μέτρα. Για τους καλλιτέχνες που έχουν πληγεί από την πανδημία, το τέλος μειώνεται κατά 40% τα επόμενα τρία χρόνια.

Από news