Τον Σεπτέμβριο αναμένονται οι πρώτες αποφάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή 100.000 αγροτεμαχίων δημόσιας περιουσίας σε όσους την έχουν καταπατήσει.

Αμέσως μετά – και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του έτους – το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα θέσει σε λειτουργία ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «Αιτήσεις απόκτησης Δημόσιας Περιουσίας».

Σύμφωνα με το νόμο, για να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς.

Η αίτηση εξαγοράς πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: τοπογραφικά; αεροφωτογραφίες είτε από το 1992 είτε παλαιότερα, είτε από το 1982 ανάλογα με την περίπτωση· έγγραφο για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ενός οικοπέδου ή ενός αγρού· επιβεβαίωση των όρων δόμησης · οικοδομική άδεια (αν υπάρχει). απόσπασμα κτηματολογικού χάρτη? και ενιαία δελτία Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) την τελευταία πενταετία.

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, η απόκτηση των ακινήτων θα γίνει με την αντικειμενική τους αξία, ή τον φορολογητέο συντελεστή, ωστόσο προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν το 80% της αξίας του ακινήτου.

Σύμφωνα με το νόμο, η απόκτηση καταπατημένης δημόσιας περιουσίας αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις: ακίνητα ιδιοκτησίας ιδιώτη για τουλάχιστον 30 χρόνια, εάν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίρια πριν από το 1992 ή κατοχή για τουλάχιστον 40 χρόνια εάν υπάρχει κτήριο (που είναι και η μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση –π.χ. βιοτεχνία– του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Ως τιμή αγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, στην οποία εφαρμόζεται μια σειρά εκπτώσεων που μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 80%. Υπολογίζεται ότι έχουν καταπατηθεί πάνω από εννέα στα 10 δημόσια ακίνητα, καθώς από τα συνολικά 97.029 εγγεγραμμένα δημόσια και ανταλλάξιμα ακίνητα έχουν καταπατηθεί τα 89.928 – δηλαδή το 92%.

Σε καταπατημένα δημόσια κτήματα υπάρχουν κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, αγροτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και κτίρια επαγγελματικής χρήσης που είτε ανήκουν είτε ενοικιάζονται σε τρίτους.

Από news