Σε διοικητική άδεια τέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, Όλιβερ Γκάτζκε, ενώ διερευνάται η εγκυρότητα συγκεκριμένων καταγγελιών για παρότρυνση υπαλλήλων του Κύπριου δανειστή να αγοράσουν τραπεζικές μετοχές.

Οι δηλώσεις και οι εικαζόμενες ενέργειες του Gatzke αποτελούν αντικείμενο εσωτερικής έρευνας και το διοικητικό συμβούλιο της Hellenic αποφάσισε ότι είναι σκόπιμο να παραιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες.

Η Καθημερινή Κύπρου κατανοεί ότι η απουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου οφείλεται σε ισχυρισμούς του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δήμητρας Επενδυτική, Νέαρχου Ιωάννου, στην 48η ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας. Ο Ιωάννου είχε σημειώσει ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των ισχυρισμών ότι ανώτερο στέλεχος της Ελληνικής Τράπεζας είχε ενθαρρύνει το προσωπικό να αγοράσει μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με το σκεπτικό ότι η μετοχή ήταν υποτιμημένη. «Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν και δεν είναι στην αρμοδιότητα του ανώτερου στελέχους να παροτρύνει οποιονδήποτε εργαζόμενο να αγοράσει μετοχές», είπε κατά την ομιλία του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του μεγαλύτερου μετόχου της Ελληνικής Τράπεζας, Δήμητρα Επενδυτική, δήλωσε ότι επιτέλους «έχει την πλήρη εικόνα» σχετικά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας με αυτό το παράπονο.

Από news