Η χρηματιστηριακή αγορά έχει ήδη αρχίσει να τιμολογείται σε μια απόφαση οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να προσφέρουν στην ελληνική οικονομία επενδυτική βαθμίδα, μια προοπτική που τροφοδοτεί το αγοραστικό ξεφάντωμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωθώντας τις τιμές των μετοχών και τον τζίρο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014.

Περισσότεροι από 1.100 νέοι ξένοι επενδυτές άνοιξαν νέους λογαριασμούς στην ελληνική αγορά τον πρώτο μήνα του 2023. Ξένοι επενδυτές είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια roadshow που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο στα τέλη του 2022, όπου εκπρόσωποι της ήταν παρόντα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια –με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας θα συμβάλει στην αναβάθμιση του χρηματιστηρίου και θα βοηθήσει στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων από μακροπρόθεσμους επενδυτές, ενώ θα αναβαθμίσει επίσης την ελληνική αγορά από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη. Μια τέτοια εξέλιξη θα αλλάξει τον χάρτη της αγοράς καθώς θα διευκολύνει τις επενδυτικές αποφάσεις από τις προμήθειες διαχείρισης κινδύνου.

Η επενδυτική βαθμίδα θα οδηγήσει επίσης σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, επιτρέποντας στους δανειστές να δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια από τη διατραπεζική αγορά και να δανείζονται από την ΕΚΤ χρησιμοποιώντας κρατικά ομόλογα ως εξασφάλιση.

Από news