Η Hellenic Train, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα τρένα της Ελλάδας (σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη του δικτύου ΟΣΕ, κρατική εταιρεία) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αποζημιώσει άμεσα τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων και δεν θα κάνει χρήση της εξαίρεσης που χορηγεί η κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι «θα συμμορφωθεί πλήρως με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι ώστε οι συγγενείς του θανόντος, (καθώς και) οι τραυματίες και οι επιβάτες… να αποζημιωθούν πλήρως».

Σύμφωνα με κανονισμό που ψηφίστηκε το 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλουν προκαταβολή αποζημίωσης όχι περισσότερο από 15 ημέρες μετά το ατύχημα ή, σε περίπτωση θανάτου, μετά τη διαπίστωση του θανάτου. Σε περίπτωση θανάτου η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 21.000 €, αναφέρει ο κανονισμός. Η προκαταβολή γίνεται ανεξάρτητα από την τελική αποζημίωση και δεν επιστρέφεται.

Το 2009, η τότε ελληνική κυβέρνηση είχε απαλλάξει την TrainOSE, όπως ονομαζόταν τότε η Hellenic Train, από την υποχρέωση προκαταβολής για περίοδο πέντε ετών. Αυτή η εξαίρεση ανανεώθηκε το 2014 και τον Δεκέμβριο του 2019, υπό την παρούσα κυβέρνηση.

Από news