Η Ελληνική Τράπεζα, ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Κύπρου, παρουσίασε κέρδη 55,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι κερδών 21 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Τα συνολικά νέα δάνεια που δόθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 287 εκατ. ευρώ, έναντι 269 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 και συνολικά 556 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με τα νέα δάνεια για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ( 388 εκατ. ευρώ). Η τράπεζα συνέχισε να χορηγεί δάνεια σε φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ εστιάζει στη διαχείριση πρώιμων καθυστερήσεων.

Ο καθαρός δείκτης δανείων προς καταθέσεις ήταν 41% στο τέλος Ιουνίου 2022 (έναντι 40% στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανείων προς πελάτες ως αποτέλεσμα της απόκτησης μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου της RCB Bank το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανείων προς πώληση, ανήλθαν σε 1,366 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, μειωμένα κατά 3% από 1,414 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Προσαρμοσμένα για τα χαρτοφυλάκια προς πώληση, τα ΜΕΔ ανήλθαν σε 646 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 650 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου. Στις 30 Ιουνίου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 15,5 δισ. ευρώ (14,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο) και αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση.

Από news