Η απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος χορήγησης αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και πιθανώς αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές καλούνται σήμερα να δαπανήσουν 250.000 ευρώ σε ένα ακίνητο για να εξασφαλίσουν Χρυσή Βίζα, αλλά το ποσό αυτό πρόκειται να διπλασιαστεί από την 1η Ιανουαρίου. Τα υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (αρμόδια για την έκδοση αδειών) και Τουρισμού επεξεργάζονται το σχέδιο υπουργικής απόφασης αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος.

Τι γίνεται όμως με εκείνες τις συναλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη – δηλαδή αυτές ξένων επενδυτών που έχουν υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση, η επεξεργασία των οποίων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αλλά ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους; Πηγές αναφέρουν ότι το προσωρινό σχέδιο για αυτή τη μεταβατική περίοδο προβλέπει ότι οι επενδυτές θα μπορούν να ενταχθούν στο υπάρχον καθεστώς ακόμη και όταν αυτό αντικατασταθεί με το νέο πλαίσιο, αρκεί να καταβάλουν το 25% των 250.000 ευρώ – δηλαδή 62.500 ευρώ – ως προκαταβολή. πληρωμή πριν από το τέλος Δεκεμβρίου

Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί με την κατάρτιση σύμβασης αγοραπωλησίας έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023, τότε οι επενδυτές θα εξακολουθούν να θεωρούνται ότι ανήκουν στο υφιστάμενο καθεστώς.

Από news