Η Ανεξάρτητη Αρχή Φορολογικών Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε αλλαγές στη στρατηγική ελέγχων της, στρέφοντας την προσοχή σε περιπτώσεις και κλάδους της οικονομίας που καταγράφουν υψηλή παραβατικότητα αλλά και είσπραξη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Το επίκεντρο θα είναι επιχειρήσεις και ιδιώτες που είχαν εκπτώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος χωρίς ελέγχους, περιπτώσεις ελέγχων που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα από ελληνικές και ξένες φορολογικές αρχές για τον εντοπισμό παθών και υποθέσεις που προέκυψαν από αιτήματα που υποβλήθηκαν από αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Εκτός από την ιεράρχηση των υποθέσεων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παραχωρήσεων, όλες οι υποθέσεις φορολόγησης μεταβίβασης κεφαλαίου για τις οποίες η προθεσμία επιβολής προστίμων από την εφορία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. να ελεγχθεί. Αυτό θα αφορά επίσης ακίνητα που δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό αξιακό σύστημα και περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν έχει αποδεχθεί τον προσωρινό προσδιορισμό της εφορίας.

Οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια με την αναβάθμιση των διαδικτυακών συστημάτων καθιστούν δυνατό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, καθώς τα ηλεκτρονικά βιβλία, το ηλεκτρονικό σύστημα Elenxis κ.λπ. βοηθούν στην αποκάλυψη παράνομων χρημάτων, ενώ οι προσπάθειες για αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών οδηγούν επίσης σε αύξηση των δημόσιων εσόδων και μείωση της φοροδιαφυγής ΦΠΑ.

Χιλιάδες φορολογούμενοι (μισθοί, ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτοαπασχολούμενοι) θα ελεγχθούν μέσω πολύπλοκων διασταυρωμένων ελέγχων. Ψηλά στην ατζέντα θα είναι και οι φορολογούμενοι με καταθέσεις και ακίνητα στο εξωτερικό που δεν θα τα δηλώσουν. Τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα γίνει αναζήτηση και σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ ήταν ενεργοί.

Οι αλλαγές στη στρατηγική των επιθεωρήσεων εισάγονται μετά τη διενέργεια μελέτης εντοπισμού, ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου, η οποία καταρτίστηκε ανά κατηγορία ελεγκτικών υπηρεσιών σε ομάδες φορολογουμένων με παρόμοια χαρακτηριστικά. δηλαδή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους αλλά και άτομα με μεγάλη περιουσία.

Από news