Αλλαγές στους βασικούς όρους του εξωδικαστικού συμβιβασμού που θα οδηγήσουν σε διαγραφή οφειλών για περισσότερους οφειλέτες συζητούν υπουργείο Οικονομικών, τράπεζες και ταμεία.

Το επίκεντρο είναι ο υφιστάμενος όρος ότι μετά τον διακανονισμό το ποσό που θα ανακτήσει ο πιστωτής (τράπεζα ή ταμείο) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου. Ο όρος παρακωλύει τις ρυθμίσεις που γίνονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επομένως, ενώ υπάρχει σημαντικό ποσοστό 41% των ρυθμίσεων που έχουν και κούρεμα χρέους, μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων δεν περιλαμβάνει διαγραφή χρέους, αλλά διευκολύνει μόνο την αποπληρωμή τους.

Το στοιχείο αυτό πιστεύεται ότι αποθαρρύνει τους οφειλέτες και η αλλαγή του ορίου της εμπορικής αξίας του ακινήτου, βάσει του οποίου καθορίζεται και το ποσοστό διαγραφής, θα είναι ένα βήμα που θα κάνει τη ρύθμιση πιο φιλική.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εξωδικαστικού μηχανισμού, το 54% των συνολικών οφειλών –δηλαδή 3,6 δισ. ευρώ– που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν λιγότερο από το 50% της οφειλής. εξασφαλιστεί και ως εκ τούτου η ευελιξία του μέτρου θα αυξήσει τα ποσοστά αποδοχής των ρυθμίσεων από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας είναι αυτή τη στιγμή στο 61%.

Από news