Η JPMorgan αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς σε «υπερβαρή» και δήλωσε ότι ήταν θετική για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Ελλάδας σε έκθεση έρευνας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών υποχώρησαν περίπου 25% τους τελευταίους τρεις μήνες και παρά τη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων παραμένουν ανεκτίμητες λόγω των φόβων ύφεσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Η Πειραιώς έχει υποστεί μια αξιοσημείωτη επιχειρησιακή ανάκαμψη και έκοψε 20 δισεκατομμύρια ευρώ NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) από τον ισολογισμό της από τα τέλη του 2020, ενώ βελτίωσε εμφανώς τη δομή των εσόδων και του κόστους της», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Τράπεζα Πειραιώς ξεπέρασε το επιχειρηματικό της σχέδιο και αύξησε τον πλήρως φορτωμένο στόχο Core Equity Tier 1 στο 11% από 10%.

Η JPMorgan είπε ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών της Πειραιώς σε 3,1 φορές το 2023 αναμενόμενες τιμές προς κέρδη και 0,2 φορές από την τιμή προς την υλική λογιστική αξία φαίνονται πολύ ελκυστικές, σημειώνοντας ότι παρέμειναν σε επίπεδα όταν ο δείκτης NPE της τράπεζας ήταν κοντά στο 50% και είχε 2 -μέσο CoCo δισεκατομμυρίων ευρώ στον ισολογισμό της.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι αδικαιολόγητο και βλέπουμε 100% ανοδικές δυνατότητες, μεταξύ των υψηλότερων στην κάλυψη των Τραπεζών μας CEEMEA».

Η JPMorgan έχει αξιολόγηση «υπερβαρών» και στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Alpha, National και Eurobank, ενισχύοντας τη θετική της άποψη για τον κλάδο, ώστε να αντανακλά τους καθαρούς ισολογισμούς και την ανάπτυξη πάνω από την τάση.

Επικαλούμενη αποτιμήσεις σε 4,8x P/E και 0,4x P/TBV (τιμή σε απτή λογιστική αξία), η JPMorgan είπε ότι αυτές ήταν σε μεγάλες εκπτώσεις σε όμοιες τράπεζες στην Ευρώπη και στην CEEMEA.

Καθώς η τιτλοποίηση επισφαλών δανείων έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, η συμπεριφορά πληρωμών βελτιώθηκε και ο νέος δανεισμός περιορίζεται σε ορισμένους επιλεγμένους εταιρικούς τομείς με αυστηρά κριτήρια, η πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιοριστεί, πρόσθεσε.

Από news