Τα μέσα επίπεδα λιανικής τιμής βασικών καταναλωτικών αγαθών την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο είχαν αυξηθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με αυτά που καταγράφηκαν στις 9 Νοεμβρίου.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, που παρατηρήθηκαν στο αλεύρι, έφτασαν το 14%, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των περισσότερων κατεψυγμένων έφτασαν έως και 9,5%.

Αυτό έδειξε το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, το οποίο διεξάγεται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει σταθερά προϊόντα και τοποθεσίες λήψης τιμών με στόχο, σύμφωνα με την υπηρεσία, την παρακολούθηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις διακυμάνσεις των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 35% από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ακολουθούμενες από το τυρί που αυξήθηκε κατά 20,5% και τα ζυμαρικά που σημείωσαν άνοδο 17,4%.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι το παρατηρητήριο προορίζεται αποκλειστικά για να βοηθήσει και να παρέχει γενικές πληροφορίες στους καταναλωτές και δεν αποτελεί συμβουλή με κανέναν τρόπο. «Τα παρατηρητήρια τιμών δεν προορίζονται και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να διεξάγει κάθε καταναλωτής με βάση τις δικές του προτιμήσεις, δεδομένα και ανάγκες, ούτε να προτείνουν στους καταναλωτές ποια σημεία πώλησης να επιλέξουν», πρόσθεσε.

Από news