Το ποσό των κρατικών εσόδων που παράγονται από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (CIP) δεν μπορεί να υπολογιστεί και να συνδεθεί με τα άτομα που καλύπτονται από το CIP, δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τα έσοδα από τον επενδυτικό φόρο, ο Πετρίδης γνωστοποίησε στη Βουλή ότι δεν μπορούν να υπολογιστούν επειδή πρόκειται για διαφορετικούς τύπους φόρων και, ανάλογα με το είδος του φόρου, μπορεί να πληρωθεί από τον αιτούντα ή κάποιον αλλού.

Όταν αγοράζεται ακίνητη περιουσία ή γίνεται επένδυση μέσω αγοράς μετοχών σε εταιρεία που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ακίνητη περιουσία, ο πωλητής υπόκειται σε φόρο υπεραξίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Πετρίδης τόνισε επίσης ότι όταν χορηγείται έγκριση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία συμμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο των αναφέροντα. Κατέληξε ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, όταν αναφέρεται το Πιστοποιητικό Είσπραξης του Τμήματος Φορολογίας, ο αιτών το εκτυπώνει μέσω της φορολογικής πύλης με βάση τα καταβληθέντα ποσά.

Από news