Τα έσοδα από τον κλάδο διαχείρισης πλοίων της Κύπρου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το δεύτερο εξάμηνο (2ο εξάμηνο) του 2022, φτάνοντας τα 648 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,6% σε ετήσια βάση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, τα έσοδα από τη διαχείριση πλοίων ανήλθαν σε 1,22 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα διαχείρισης πλοίων που συνέταξε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα έσοδα του κλάδου το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σημείωσαν αύξηση 12,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, δείχνοντας ότι η διαχείριση πλοίων συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης μετά τη διαταραχή του της πανδημίας Covid-19.

«Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη αύξηση των συνολικών εσόδων του κλάδου μετά την ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου από την πανδημία και την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας», ανέφερε η ΚΤΚ.

Ανά χώρα πληρωμής, η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά του κλάδου με μερίδιο 41% ​​επί των συνολικών εσόδων για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Άλλες αξιοσημείωτες συνεισφορές μεριδίων κατά την ίδια περίοδο περιλαμβάνουν την Ελλάδα (16%), τη Μάλτα (5%), την Ελβετία (5%) , ΗΠΑ (4%) και Σιγκαπούρη (4%). Οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος ανήλθαν σε 49%, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης με 47,1%, ενώ η τεχνική διαχείριση ανήλθε σε 3,9%.

Από news