Οι συνταξιούχοι που βρίσκονται στην κορυφή της κλίμακας (4.608 ευρώ) θα λάβουν αύξηση την 1η Ιανουαρίου καθώς το πλαφόν θα ανέλθει στα 4.932 ευρώ.

Η ανώτατη σύνταξη καθορίζεται από την εθνική σύνταξη, η οποία θα είναι τουλάχιστον 7% υψηλότερη από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, εν αναμονή της τελικής απόφασης, η αύξηση θα πάει σε 1.682.116 συνταξιούχους (σε σύνολο 2,4 εκατ. συνταξιούχων) όλων των ταμείων, ανεξάρτητα από το είδος της σύνταξης που λαμβάνουν.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αύξηση κατά 7% θα φέρει την εθνική σύνταξη στα 411 ευρώ το 2023, από 384 ευρώ που είναι σήμερα.

Μάλιστα, η αύξηση της εθνικής σύνταξης θα συνεπάγεται μια σειρά από μεταβλητές που συνδέονται με την εθνική σύνταξη – το ανώτατο όριο των κύριων συντάξεων, τα κατώτατα όρια των συντάξεων θανάτου και το επίδομα ανασφάλιστων ηλικιωμένων, που θα αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω.

Αυτό σημαίνει ότι από τις αυξήσεις θα επωφεληθούν και οι συνταξιούχοι στο υψηλότερο όριο.

Το ανώτατο όριο ορίζεται στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης. Ως εκ τούτου, καθώς αυξάνεται η εθνική σύνταξη, θα αυξάνεται ανάλογα και το ανώτατο όριο για όσους λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Αν κάποιοι έπαιρναν τώρα σύνταξη πάνω από τα 4.932 ευρώ που θα τεθεί το νέο πλαφόν, τότε θα λάβουν το πλαφόν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, όσοι αρχίσουν να λαμβάνουν τις συντάξεις τους το 2023 θα έχουν επίσης αυξημένες αποδοχές αντίστοιχες με την αύξηση 7% που θα λαμβάνουν οι ενεργοί συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου.

Η διαφορά των αυξήσεων για τους ενεργούς συνταξιούχους με αυτούς που θα γίνουν συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου είναι ότι υπολογίζονται με διαφορετικό μηχανισμό.

Ο πρώτος μηχανισμός αφορά συντάξεις που έχουν ήδη εκδοθεί. Αυτό ορίζει ότι κάθε χρόνο, από την 1η Ιανουαρίου, το συνολικό ποσό των συντάξεων θα αυξάνεται κατά συντελεστή με βάση το άθροισμα του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ρυθμό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτος, διαιρούμενο με δύο.

Το δεύτερο αφορά συντάξεις που εκδίδονται ανά πάσα στιγμή στο μέλλον: Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές. Οι συντάξιμες αποδοχές προσαρμόζονται με βάση τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, η συντάξιμη αμοιβή αναπροσαρμόζεται μέχρι το έτος που προηγείται του έτους συνταξιοδότησης.

Από news