Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αύξηση των συντάξεων και του κατώτατου μισθού, καθώς και η κατάργηση της προνοιακής εισφοράς που πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα οδηγήσει σε βελτιωμένα εισοδήματα για 3,9 εκατομμύρια πολίτες. Οι αυξήσεις από τη νέα χρονιά ξεκινούν από λίγα ευρώ και κυμαίνονται σε σημαντικά ποσά για ορισμένους εργαζόμενους και συνταξιούχους, ενώ από την 1η Μαΐου όσοι είναι με τον κατώτατο μισθό θα αποκτήσουν σχεδόν μισθό ενός μήνα.

Από το νέο έτος καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για τους περίπου 760.000 δημοσίους υπαλλήλους. Θα ωφεληθούν περίπου 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Παράλληλα, θα καταργηθεί η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου το ειδικό μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Η μέση αύξηση υπολογίζεται στο 10%.

Για δημόσιο υπάλληλο με εισόδημα 13.000 € – δηλαδή καθαρό μηνιαίο μισθό 1.083 € – το ετήσιο όφελος από την κατάργηση της εισφοράς θα είναι 22 €, το οποίο ανέρχεται σε 1,83 € μηνιαίως.

Από news