Η ανεργία των νέων στην Κύπρο, η οποία αφορά άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών, αυξήθηκε στο 14,2% πέρυσι από 13,3% το 2020, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ του 13% το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνολική ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε ελαφρά στο 7,5% το 2021, παραμένοντας λίγο υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2020, η συνολική ανεργία στη χώρα διαμορφώθηκε στο 7,6%.

Η κρίση Covid-19 και τα σχετικά μέτρα καραντίνας επηρέασαν δυσανάλογα τους νέους όσον αφορά την ανεργία, ειδικά το 2020, όταν το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το συνολικό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην πραγματικότητα, η ανεργία των νέων μειώθηκε ελαφρώς περισσότερο το 2021 (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2020) από το συνολικό ποσοστό ανεργίας (-0,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 7,1% το 2020 σε 7,0% το 2021).

Εξαιρουμένων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες τα στοιχεία αναφέρονται στο 2019 (π.χ. οι περισσότερες περιφέρειες της Γερμανίας), τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων το 2021 καταγράφηκαν στις ανατολικές περιοχές της ΕΕ.

Από news