Η διοίκηση της Alpha Bank στοχεύει σε αύξηση της κερδοφορίας κατά 25% το 2023, εστιάζοντας στην καταβολή μερίσματος στους μετόχους της σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 7%.

«Η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας παραμένει η βασική μας στρατηγική», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο πλαίσιο ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης κατά την οποία ο όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους 398 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της τράπεζας σύμφωνα με τη διοίκηση επικεντρώνονται «στην ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση κεφαλαίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την καταβολή μερισμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο με τους στόχους της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, επιτάχυνση της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους που επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγές εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, της περαιτέρω εξοικονόμησης κόστους, της βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων και της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου.

Με βάση τα αποτελέσματα, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης 2,4 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις, υπερβαίνοντας τον στόχο των 2,2 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το 2022.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) του ομίλου διαμορφώθηκε στο 7,8%, έναντι 13,1% πέρυσι και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ (2,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα). Η μείωση κατά 400 εκατ. ευρώ το 2022 αντανακλά, σύμφωνα με τη διοίκηση, την ανθεκτική απόδοση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη μείωση της περιμέτρου των NPEs, ως αποτέλεσμα της τακτικής εξυπηρέτησής τους. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) των NPEs του ομίλου αφορούν ιδιωτικά δάνεια με εξασφαλίσεις. Ο δείκτης κάλυψης έφτασε το 41%.

Το 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 1,3 δισ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση λόγω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε το 2021.

Από news