Σε αγώνα αγώνα με τον χρόνο βρίσκεται το υπουργείο Οικονομίας για να επιβεβαιωθούν τις επόμενες εβδομάδες οι αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και οι νέες διατάξεις να ενταχθούν στο πρώτο γενικό νομοσχέδιο.

Δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου από τον προϋπολογισμό του 2024 που θα διατεθεί – θα δοθούν 700 εκατ. ευρώ για τις μικτές αυξήσεις, ενώ το καθαρό κόστος στον προϋπολογισμό θα είναι 500 εκατ. ευρώ, καθώς το κράτος θα εισπράττει περισσότερους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίηση δύο στόχων ταυτόχρονα.

Πρώτον, να φέρει αύξηση στις ακαθάριστες αποδοχές για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που είναι οι μόνοι που δεν έχουν δει ακόμη να αλλάζουν οι μισθοί τους. Και δεύτερον, να γίνουν οι μισθοί πιο ελκυστικοί για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα προβλέπει ότι το δημοσιονομικό κόστος για το μισθολογικό σύστημα θα παραμείνει σταθερό στα 500 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την τετραετία. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που θα αποφασιστούν θα διατηρηθούν σε ισχύ χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις για την τετραετία. Οποιεσδήποτε πρόσθετες αυξήσεις στο δημόσιο τομέα θα προέρχονται από μεταθέσεις μισθών.

Την τελική εικόνα του νέου μισθολογικού συστήματος στο δημόσιο αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση της κυβερνητικής πολιτικής.

Από news