Το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου εκτινάχθηκε στα 6,17 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, ξεπερνώντας το έλλειμμα για ολόκληρο το έτος 2022 που ανήλθε σε 5,24 δισ. ευρώ, εν μέσω αυξήσεων των τιμών κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΤΑΤ), οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν 901,5 εκατ. ευρώ, έναντι 723,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 24,6%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο ήταν 558,3 εκατ. ευρώ και από τρίτες χώρες 343,2 εκατ. ευρώ, έναντι 498,4 εκατ. ευρώ και 225,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2021.

Οι εισαγωγές τον Οκτώβριο περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση της οικονομικής ιδιοκτησίας εξοπλισμού κινητής μεταφοράς (πλοία), συνολικής αξίας 53,4 εκατ. ευρώ, από 63,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Οκτώβριο ήταν 399,9 εκατ. ευρώ, έναντι 462,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021, σημειώνοντας μείωση 13,5%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Οκτώβριο ήταν 79,4 εκατ. ευρώ και προς τρίτες χώρες 320,5 εκατ. ευρώ, έναντι 72,7 εκατ. ευρώ και 389,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ένα χρόνο νωρίτερα.

Από news