Αυστηρότεροι κανόνες για τους σέρβις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες διαχείρισης επισφαλών χρεών στην επικοινωνία με τους οφειλέτες, καθώς και βελτιώσεις στους βασικούς όρους των εξωδικαστικών διακανονισμών, ώστε υπάρχει περισσότερη διαγραφή χρέους για περισσότερους οφειλέτες.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης με εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης επισφαλών δανείων, κατά την οποία οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών τον ενημέρωσαν για τη μέχρι σήμερα πορεία των ρυθμίσεων του χρέους. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 3,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το υπουργείο θα εισαγάγει νέο πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφάνειας για τους εξυπηρετητές, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση στους οφειλέτες για θέματα όπως συνολική οφειλή, ληξιπρόθεσμες δόσεις, τόκοι κ.λπ.

Οι υποχρεώσεις στους νέους κανόνες ενημέρωσης και διαφάνειας θα συνοδεύονται από κυρώσεις όταν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης δεν προσφέρουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους οφειλέτες.

Από news